Facebook de Wereld Kindertheater
Fotobalk 12 Fotobalk 4 Fotobalk 9 Fotobalk 1 Fotobalk 10 Fotobalk 16 Fotobalk 7 Fotobalk 2 Fotobalk 15 Fotobalk 13 Fotobalk 14 Fotobalk 11 Fotobalk 6 Fotobalk 5 Fotobalk 8 Fotobalk 3

De Wereld in de wijk; informatie voor scholen en buurthuizen

De Wereld biedt een divers theater aanbod in de Haarlemse wijken. De looptijd is wisselend en de inhoud is  toegespitst op de situatie en vraag vanuit de wijk; cursussen van 6 tot 30 weken, korte workshops op school, in het buurthuis of bij ons in het theater, binnen of buiten schooltijd. Al onze activiteiten worden afgesloten  met een voorstelling: in de wijk of bij ons in het theater. Toneelspelen doe je voor publiek is onze visie!  

 

Onze visie

De Wereld kindertheater maakt theater door en voor kinderen. Zij worden gestimuleerd om in groepsver­band hun ervaringen, gevoelens, fantasieën en waarnemingen over hun leefwereld om te zetten in spel. Theater maken is het uitbeelden van dromen, belevingen, verhalen en fantasieën: samen met anderen en voor een publiek. Stuk voor stuk zaken waar kinderen  goed in zijn.website in de wijk 4 Zij bedenken het verhaal, ontwikkelen de vorm en tenslotte spelen zij de voorstelling.

 

Onze unieke werkwijze

De kinderen wordt geleerd de diversiteit in de groep te benutten. Gebruik maken van elkaars capaciteiten en samenwerken verrijkt de voorstelling.  Deze samenwerking is zowel gericht op de realisatie van de uiteindelijke productie (taakgericht) als op de onderlinge verdraagzaamheid, de groepsband en uiteenlopende verbeeldingswijzen van ideeën (sociaal-emotioneel en cultureel gericht).  Het delen van ideeën in groepsverband en het samenwerken om ideeën verder uit te werken zijn vaardigheden waar kinderen en jongeren niet alleen nu iets aan hebben, maar die ook van meerwaarde zijn in hun verdere (schoolgaande, studerende, werkende) leven.  Naast het spelplezier werken de kinderen op speelse wijze aan onder andere:

  • Ontwikkeling fantasie en creativiteit
  • Vergroten individuele uitdrukkingsvaardigheid in taal, spel en beweging
  • Stem en presentatie
  • Concentratie
  • Zelfvertrouwen
  • Samenwerken

ONS AANBOD

Toneel cursussen aantal lessen variabel. Leeftijd 4 t/m 20 jaar

In deze cursus  van een x aantal lessen,  maken deelnemers op locatie een toneelstuk vanuit improvisatie.  Het thema wordt door de groep, of door de afnemer gekozen. De cursus wordt afgesloten met een presentatie in de wijk of in ons theater.

Maak kennis met toneel. Leeftijd 4 t/m 20 jaar

Korte eenmalige workshop. Invulling, en duur in overleg

Spelend sociaal vaardig;  kinderen, ouders en vakkrachten. Leeftijd 4 t/m 12 jaar

Bij theater ontwikkel je spelenderwijs sociale vaardigheden. Het aanbod omvat allerlei leuke theaterspelletjes die hierop gericht zijn. Daarbij  is het een keuze optie om ook een workshop  aanbod voor vakkrachten en of ouders  af te nemen, zodat zij het aanbod kunnen (blijven ) toepassen.

Toneel voor taal. Leeftijd 4 t/m 12 jaar                                                                              

In een blok van 5 lessen vergroten en verdiepen de deelnemers hun woordenschat

Inhoud

In de lessen gaan de kinderen naar aanleiding van een gedicht/ tekst  op avontuur; de wereld van de verbeelding en fantasie in. Hierdoor  groeit al spelend de actieve en passieve woordenschat. Het programma wordt op maat ingevuld met de woordenschat, die de deelnemers in die periode aangeboden krijgen.

Theaterdag. Leeftijd 4 t/m 20 jaar

Maak op één dag een presentatie

De deelnemers   worden verdeeld in groepen. Iedere groep werkt met  een eigen docent, maar met hetzelfde thema. Dit thema wordt door iedere groep vanuit een andere invalshoek uitgediept. Alle groepen werken daarnaast ook met kostuums als inspiratiebron voor het thema.  Zo ontstaat een bonte verzamelen stukjes, die aan het eind van de dag gezamenlijk gepresenteerd word.

Toneel in de klas. Leeftijd 4 t/m 20 jaar

In een blok van 4 lessen maken kinderen kennis met theater en improvisatie

Kinderen ontwikkelen bij toneel allerlei competenties zoals zichzelf uiten, emoties (her)kennen, zelfvertrouwen en assertiviteit. Zowel speltechnisch als qua improvisatie worden de lessen toegespitst op een actueel thema. Dit zal in overleg met de desbetreffende scholen worden vastgesteld.  Het aanbod onder schooltijd wordt inhoudelijk toegespitst op de individuele lesprogramma ‘s van de scholen, maar is in de basis voor alle scholen identiek.

Musical cursussen aantal lessen variabel. Leeftijd 4 t/m 20 jaar

In deze cursus  van een x aantal lessen,  maken deelnemers op locatie, zelf een kleine musical. Uitgangspunt is een één of meerdere liedjes rond een thema. Vanuit dit thema maken de deelnemers vanuit improvisatie  hun eigen verhaal. De cursus wordt afgesloten met een presentatie in de wijk of in ons theater.

Theatersport. Leeftijd 9 t/m 20 jaar.

Workshop met improvisatiespelen

Met De Wereld de wijk uit. Leeftijd 4 t/m 15 jaar

in  hun vrije tijd bezoeken kinderen en ouders een theatervoorstelling onder begeleiding.

Al onze docenten werken met de door ons ontwikkelde methodiek. Speerpunten zijn spel en improvisatie techniek  en  pedagogische en didactische kwaliteit. Hier worden onze docenten extra op gecoacht. Meer weten? Neem contact op met Inge Nypels, tel: 023-5317799 of mail naar info@wereldkindertheater.nl

Acteur/Actrice de Wereld Kindertheater