Facebook de Wereld Kindertheater
Fotobalk 5 Fotobalk 11 Fotobalk 10 Fotobalk 15 Fotobalk 12 Fotobalk 7 Fotobalk 16 Fotobalk 1 Fotobalk 6 Fotobalk 9 Fotobalk 14 Fotobalk 4 Fotobalk 2 Fotobalk 3 Fotobalk 13 Fotobalk 8

De Wereld in de wijk; informatie voor scholen en buurthuizen

De Wereld biedt een divers theater aanbod in de Haarlemse wijken. De looptijd is wisselend en de inhoud is  toegespitst op de situatie en vraag vanuit de wijk; cursussen van 6 tot 30 weken, korte workshops op school, in het buurthuis of bij ons in het theater, binnen of buiten schooltijd. Al onze activiteiten worden afgesloten  met een voorstelling: in de wijk of bij ons in het theater. Toneelspelen doe je voor publiek is onze visie!  

 

Onze visie

De Wereld kindertheater maakt theater door en voor kinderen. Zij worden gestimuleerd om in groepsver­band hun ervaringen, gevoelens, fantasieën en waarnemingen over hun leefwereld om te zetten in spel. Theater maken is het uitbeelden van dromen, belevingen, verhalen en fantasieën: samen met anderen en voor een publiek. Stuk voor stuk zaken waar kinderen  goed in zijn.website in de wijk 4 Zij bedenken het verhaal, ontwikkelen de vorm en tenslotte spelen zij de voorstelling.

 

Onze unieke werkwijze

De kinderen wordt geleerd de diversiteit in de groep te benutten. Gebruik maken van elkaars capaciteiten en samenwerken verrijkt de voorstelling.  Deze samenwerking is zowel gericht op de realisatie van de uiteindelijke productie (taakgericht) als op de onderlinge verdraagzaamheid, de groepsband en uiteenlopende verbeeldingswijzen van ideeën (sociaal-emotioneel en cultureel gericht).  Het delen van ideeën in groepsverband en het samenwerken om ideeën verder uit te werken zijn vaardigheden waar kinderen en jongeren niet alleen nu iets aan hebben, maar die ook van meerwaarde zijn in hun verdere (schoolgaande, studerende, werkende) leven.  Naast het spelplezier werken de kinderen op speelse wijze aan onder andere:

 

  • Ontwikkeling fantasie en creativiteit
  • Vergroten individuele uitdrukkingsvaardigheid in taal, spel en beweging
  • Stem en presentatie
  • Concentratie
  • Zelfvertrouwen
  • Samenwerken

 

Al onze docenten werken met de door ons ontwikkelde methodiek. Speerpunten zijn spel en improvisatie techniek  en  pedagogische en didactische kwaliteit. Hier worden onze docenten extra op gecoacht. Meer weten? Neem contact op met Inge Nypels, tel: 023-5317799 of mail naar info@wereldkindertheater.nl

Acteur/Actrice de Wereld Kindertheater