Facebook de Wereld Kindertheater
Fotobalk 9 Fotobalk 1 Fotobalk 3 Fotobalk 10 Fotobalk 13 Fotobalk 7 Fotobalk 2 Fotobalk 8 Fotobalk 14 Fotobalk 12 Fotobalk 15 Fotobalk 5 Fotobalk 6 Fotobalk 16 Fotobalk 4 Fotobalk 11

Visie

  Theater maken is het uitbeelden van dromen,

belevingen, verhalen en fantasieën;

samen met anderen, voor een publiek.

Al onze groepen werken met de door ons ontwikkelde methodiek binnen het lesprogramma.  Dit rust op twee pijlers: groepsproces en individuele (spel) ontwikkeling. Iedere speler wordt op zijn eigen level aangestuurd en gevolgd, zodat de ontwikkeling optimaal is. Speltechnisch hebben wij de volgende hoofddoelstellingen:

Spel- en improvisatietechniek op niveauwebsite theater maken 2

  • Ontwikkeling fantasie en creativiteit
  • Vergroten individuele uitdrukkingsvaardigheid in taal, spel en beweging
  • Stem en presentatie
  • Concentratie
  • Zelfvertrouwen
  • Spelplezier

Unieke werkwijze     

Zowel bij speltechniek als improvisatie krijgen de spelers feedback van elkaar en van de docenten. Naast speltechnische aanwijzingen staat daarbij ook het waarom centraal: waarom doen we deze oefening, wat leer je ervan en hoe deden we de oefening? Door dit steeds terug te koppelen naar de groep, beklijft techniek, wordt het eigen en krijgen de spelers zelf, naast technische vaardigheid, (spel)inzicht.

website theater maken 1

Ze leren gebruik te maken van elkaars capaciteiten en de diversiteit in de groep. Ze ervaren hoe het is om samen te werken, hun ideeën met elkaar te delen en deze samen uit te werken. Dat verrijkt niet alleen de lessen en de voorstelling. Het zijn vaardigheden waar ze nu iets aan hebben en die van meerwaarde zijn in hun verdere (schoolgaande, studerende, werkende) leven.

De spelers ontdekken hun eigen talenten en passies. Ze leren communiceren, vertellen en luisteren. Ze weten hoe ze initiatief kunnen nemen, kunnen beter omgaan met emoties en krijgen meer inzicht in zichzelf en de wereld om hen heen.

Doorgroeien                                                                                                                                                        

De spelers kunnen instromen en doorstromen van kleuter tot 18-jarige. Iedere speler wordt op zijn eigen niveau aangestuurd en gevolgd, zodat de ontwikkeling optimaal is. Talentvolle en gemotiveerde spelers kunnen doorstromen naar onze productiegroepen.                                                                                                                                                                                            

Goed opgeleide vakkrachten

Docenten

Al onze docenten zijn in bezit van een relevante opleiding en een bewijs van goed gedrag. Ons lesprogramma en methodiek vereisen pedagogische en didactische kwaliteiten. Hier wordt bij aanname van nieuwe docenten nadrukkelijk op geselecteerd. Daarnaast worden onze docenten hier extra in gecoacht.

Betaalbaar en dus haalbaar voor iedereen

website theater maken 6

De Wereld wil er zijn voor alle kinderen en jongeren in Haarlem. Dit wordt op twee manieren gewaarborgd. Ten eerste zijn er geen onnodige financiële drempels: de contributie is naar inkomen. Ten tweede is het aanbod laagdrempelig zodat de kinderen uit alle sociaal-culturele groeperingen worden bereikt: theater maken gebeurt zowel in Klein Heiligland als in de wijken.

In de wijken is de bijdrage locatie-afhankelijk, zie educatie/ wijken

Contributies 2020 – 2021 spelgroepen theater (ca. 40 lessen)

Laag inkomen             €135,-
Midden inkomen        €195,-
Hoog 1 inkomen         €255,-
Hoog 2 inkomen         €305,-

Haarlem Pas of een inkomen lager dan € 1300/maand ?

website theater maken 5

 Dan komt u in aanmerking voor betaling van de contributie door het Jeugd Cultuurfonds.

Meer weten? Bel De Wereld en vraag naar Inge: 023-5317799

 

Spelplezier

Op welk niveau de lessen ook plaatsvinden, voorop staat spelplezier, samen met leren, groeien en discipline.                                                                                                                                                                                                       

Acteur/Actrice de Wereld Kindertheater